بسته بندی تکی (شیرینگ)

شیرینگ:

جهت حفظ پاکیزگی کتاب و احترام به مخاطبین کتاب، تک به تک کتاب های شما پس چاپ، تولید الصاق هولوگرام امنیتی و نظارت کیفی، همراه با کارت قرعه کشی شیرینگ (بسته بندی پلاستیکی) می شود. سپس بنا بر میزان صفحات کتاب شما، به صورت چند تایی تسمه کشی شده و سپس در کارتن های مخصوص قرار می گیرد و به صورت پستی یا حضوری تحویل شما خواهد شد.

چاپ کتاب و شیرینگ