نتایج قرعه کشی انتشارات سنا (هرمان و آسمان نگار)

نتایج بیست و ششمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای امیرحسین ابراهیمی

 

نتایج بیست و پنجمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم شیرین اعتمادی

 

نتایج بیست و چهارمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم مهلا احمدی

 

نتایج بیست و سومین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم لیلا یزدانی

 

نتایج بیست و دومین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای رضا آقایی

 

نتایج بیست و یکمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای امیرحسین امینی

 

نتایج بیستمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم رویا بسطامی

 

نتایج نوزدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای امیرحسین حلوایی

 

نتایج هجدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم فاطمه شفیعیان نجف آبادی

 

نتایج هفدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای بیژن خلیل مقدم

 

نتایج شانزدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای مجید بخشی

 

نتایج پانزدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای امیدرضا خامسی نائینی

 

نتایج چهاردهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم عهدیه افشار

 

نتایج سیزدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای حسین ایرجی

 

نتایج دوازدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای حسین حیدری

 

نتایج یازدهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای امید رفیعی

 

نتایج دهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای محمدجواد نظری

 

نتایج نهمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای محمد حصیری

 

نتایج هشتمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای محمد طالع پور

 

نتایج هفتمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای سیاوش محقق دولت آبادی

 

نتایج ششمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم هانیه سهرابی

 

نتایج پنجمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای ناربه مارگسیان

 

نتایج چهارمین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم رضوان سلیمان زاده

 

نتایج سومین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای محمد افشاری

 

نتایج دومین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : آقای ایزدیار کریمی بایوک

 

نتایج اولین قرعه کشی انتشارات (تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱) :

برنده این قرعه کشی انتشارات : خانم بهناز صباغیان

 

به اشتراک گذاری این مطلب
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •