بسته بندی تیراژی (کارتن های مخصوص)

بسته بندی تیراژی کتاب های چاپ شده (کارتن های مخصوص):

پس از چاپ کتاب شما  و شرینگ و تسمه کشی آنها در بسته بندی های مخصوص و کارتن های مقاومی به شما تحویل می گردد که این امر کمک شایانی در نگهداری و مراقبت از کتاب ها به شما می کند. همچنین باعث عدم آسیب رسیدن به کتاب در طول مدت نگهداری و ارسال های پستی می شود. ضمنا کمک شایانی در سهولت ارسال و انتقال به کتابفروشی ها و مراکز پخش کتاب می نماید.

 

 

بسته بندی چاپ کتاب کارتن