دریافت شابک

دریافت شابک:

شابک یک عدد منحصر بفرد ۱۳ رقمی است که به هر کتاب تعلق میگیرد؛ این عدد برای درج امتیازات دانشگاهی نظیر مصاحبه دکتری، ارتقا از استادیاری به دانشیاری، ارتقا از دانشیاری به پروفسوری و … بسیار حائز اهمیت است. شابک در صورتی که برای چاپ چندین کتاب استفاده گردد و یا در سامانه خانه کتاب به ثبت نرسیده باشد باطل گردیده و کلیه امتیازات تعلق گرفته به آن کتابها کان لمیکن تلقی میگردد و برای نویسنده مشکلات بسیاری را به بار می آورد. انتشارات سنا در کمتر از ۱ ساعت شابک اثر شما را با ثبت رسمی خانه کتاب در اختیار شما قرار خواهد داد؛ برای هر شابک نیز گواهی رسمی جهت ارائه به ارگان یا دانشگاه مربوطه صادر خواهد کرد.

 

سوالات متداول در مورد دریافت شابک :

 

 • در کشور ما اکثراً تجارت کتاب بدون کامپیوتر صورت می گیرد. آیا دریافت شابک برای ما مفید است؟

برای استفاده از شابک، اجباری به داشتن کامپیوتر نیست، شماره ۱۰ یا ۱۳ رقمی شابک، شما و سایر مردم را از اشتباهات احتمالی در ثبت مشخصات کتاب شناختی حفظ می کند؛ همچنین اگر در صدد صدور کتاب هایتان به سایر کشورها هستید بدون شابک ، کتاب هایتان فرصتی برای حضور در فهرست های کتاب و همچنین بازارهای بین المللی را نخواهند داشت.

 

 • چرا باید از شابک استفاده کنیم ؟

استفاده از شابک برای ناشران و کتابفروشان مفید است، زیرا آنها تمایل دارند کتابهای خود را بفروشند؛ امروزه بدون بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید سفارش و توزیع کتاب بسیار مشکل است و پیش نیاز استفاده از کامپیوتر برای توزیع و سفارش مکانیزه استفاده از شابک است. بدون استفاده از شابک مشخصات کتابها در فهرستهای ماشینی وارد نشده و مردم از وجود آنها مطلع نمی شوند و در صورت اطلاع به خاطر دردسرهای سفارش دستی از سفارش آن صرف نظر خواهند کرد.

 

 • با توجه به این که در کشور ما زیربنای کارآمدی در حوزه کتاب وجود ندارد، آیا دریافت شابک ضروری است ؟

بله! شابک می تواند ابزاری مطلوب و مناسب برای ایجاد زیربنا و هماهنگی با سایر کشورها باشد.

 

 

 • در حال انتشار کتابی به زبان خارجی هستم. آیا باید شابک کتاب را از کشوری که کتاب به زبان آن نوشته شده است، اخذ کنم؟

خیر، در هر کشوری ناشر کتاب بدون توجه به زبان آن، شابک اختصاص دهد.

 

 • من در حال ویرایش کتابی هستم، آیا برای ویرایش جدید، باید شابک جدیدی اختصاص دهم؟

تغییرات اساسی در متن باعث اختصاص شابک جدیدی می شود؛ همچنین ویرایش صفحه عنوان و پشت صفحه عنوان (شناسنامه کتاب) یک ویرایش همراه با تجدید نظر اساسی محسوب می شود و باید شابک جدیدی به آن اختصاص یابد.

 

 • آیا تجدید چاپ بدون تغییر متن، یا صحافی، باعث اختصاص شابک جدیدی میشود؟

خیر، عدم تغییر متن، شکل یا صحافی، شابک جدید را موجب نمیشود.

 

 • به دلایل بازرگانی در تجدید چاپ میخواهم شابک جدیدی را روی کتابها درج کنم. آیا اجازه این کار را دارم؟

خیر.

 

 • در حال تجدید چاپ کتابی هستم که قیمت آن تغییر کرده است. آیا شابک جدیدی باید اختصاص دهم؟

خیر، تغییر قیمت کتاب، نیازی به شابک جدید ندارد.

 

 • آیا در صورت عوض شدن عنوان، باید از شابک جدیدی استفاده شود؟

بله، در صورت تغییر عنوان باید از شابک جدید استفاده شود.

 

 • اگر ناشر من تمام شماره های پیش شماره اختصاصی خود را استفاده کنم، چه اتفاقی میافتد؟

در صورت نیاز، پیش شماره دیگری با ظرفیت شماره گذاری بیشتر به انتشارات شما اختصاص مییابد. این پیش شماره به پیش شماره قبلی اضافه می شود و جایگزینی برای آن نیست.

 

 • آیا میتوان از شابکی که قبلاً برای کتابی استفاده شده، و آن کتاب در حال حاضر در بازار موجود نیست، دوباره استفاده کرد؟

خیر، هر شابک برای عنوان خاص، ویرایش و یا صحافی خاص از آن برای همیشه اختصاص می یابد؛ حتی اگر در بازار موجود نباشد.

 

 • در حال انتشار اثری چند جلدی هستم. آیا یک شابک برای کل دوره کافی است؟

بر اساس دستورالعمل شابک، علاوه بر شابکهای هر جلد، یک شابک دوره برای کل جلدها اختصاص می یابد.

 

 • درحال چاپ مجدد کتابی هستم که قبلاً یک پیششماره شابک داشته است اما ناشر آن در چاپ جدید تغییر کرده است، آیا میتوانم از همان شماره شابک سابق استفاده کنم؟

در صورت تجدید چاپ کتابها به نام ناشر جدید، می بایست از شابک جدید استفاده نمایید.

 

 • در حال انتشار نشریه ای هستم، از شابک باید استفاده کنم یا شابن (ISSN)؟

در صورتی که نشریه شما یک تک نگاشت محسوب می شود یک شابن برای کل دوره نشریه باید استفاده شود و هر یک از شماره های آن، منحصراً شابک خود را دریافت خواهند کرد.

 

 • کتابی را قبلاً برای دریافت مجوز و فهرست نویسی ارسال نموده ام، ولی بنا به دلایلی از چاپ آن کتاب منصرف شده ام. آیا می توانم آن شابک را به کتاب دیگری اختصاص دهم؟ با وجود اینکه در فیپا و کارت مجوز درج شده است؟

بله، به شرطی که انصراف از چاپ کتاب را به کتابخانه ملی، واحد شابک خانه کتاب و اداره کتاب اعلام نمایید.

 

 • در نشر کتابی با دو ناشر همکاری میکنیم، دریافت شابک و اختصاص آن برای این کتاب به چه صورت است؟

شابک ناشری که مسؤل پخش کتاب است، روی کتاب درج شود. البته هر دو ناشر می توانند شابک خاص خود را روی کتاب درج نمایید. (به شرط ذکر نام هر ناشر جلوی شابک(

 

 • در کتابهایی که به شکل چند جلدی به چاپ می رسند و دارای شابک دوره هستند آیا درج بارکد دوره الزامی است؟

خیر، مگر اینکه کتاب ها فقط به صورت دوره به فروش برسند.

 

 • آیا قطع های مختلف کتاب (جیبی، وزیری و …) و جلدهای مختلف (شومیز، کالینگور و …) شابک مستقلی خواهند داشت ؟

بله.

 

 • آیا درج شابک روی کتاب به معنی ثبت اثر از لحاظ حق مولف (Copyright) است؟

خیر، ثبت اثر توسط کتابخانه ملی صورت می گیرد. انتشارات سنا بدین منظور برای تمامی کتاب ها اقدام به ثبت اثر در کتابخانه ملی و دریافت اعلام وصول می نماید.

 

 • در حال انتشار کتابی برای پخش در خارج از ایران هستم، آیا شابک را باید از کشور مورد نظر اخذ کنم؟

خیر، شابک ناشر کتاب روی اثر درج خواهد شد.

 

 • یا نیازی به درج شابک روی قرآن کریم و کتابهای مفاتیح و دعا است؟

بله. تمام کتابهایی که منتشر می شوند، نیاز به شابک دارند.

 

 • من در حال انتشار اثری همراه با لوح فشرده (CD-ROM) هستم آیا نیاز به استفاده از شابک مستقلی برای لوح فشرده است؟

خیر، مگر اینکه لوح فشرده به تنهایی و بدون نیاز به کتاب قابل استفاده باشد.