نتایج قرعه کشی انتشارات سنا

نتایج هفدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : خانم فاطمه شفیعیان نجف آبادی

 

نتایج شانزدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای بیژن خلیل مقدم

 

نتایج پانزدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای مجید بخشی

 

نتایج چهاردهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای امیدرضا خامسی نائینی

 

نتایج سیزدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : خانم عهدیه افشار

 

نتایج دواردهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای حسین ایرجی

 

نتایج یازدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای حسین حیدری

 

نتایج یازدهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای امید رفیعی

 

نتایج دهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای محمدجواد نظری

 

نتایج نهمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای محمد حصیری

 

نتایج هشتمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای محمد طالع پور

 

نتایج هفتمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای سیاوش محقق دولت آبادی

 

نتایج ششمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : خانم هانیه سهرابی

 

نتایج پنجمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای ناربه مارگسیان

 

نتایج چهارمین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : خانم رضوان سلیمان زاده

 

نتایج سومین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای محمد افشاری

 

نتایج دومین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : آقای ایزدیار کریمی بایوک

 

نتایج اولین قرعه کشی (تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱) :

برنده این قرعه کشی : خانم بهناز صباغیان

 

به اشتراک گذاری این مطلب
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •